หมายกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมคุณวิชัย :J

ตารางพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรวมทั้งสวดพระอภิธรรมคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกรุ๊ปบริษัท

บอลออนไลน์ คิง เพาเวอร์ ณ ศาลาบทกลอนนิรมิต (กึ่งกลางน้ำวัดเทวดาศรีนทราวาสราชรพีหาร
วันเสาร์ที่ เดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเครื่องเกียรติประกอบศพ แล้วก็เวลา 

สมัคร UFABET18.30น. พิธีการสวดบำเพ็ญกุศล

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ เดือนพฤศจิกายน 2561พิธีการสวดศพ เวลา 19.00 น.

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบศพแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งเสริมแต่ง ปี่ กลองชนะเล่นดนตรีเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพีธีธรรมสวดบำเพ็ญกุศลยามค่ำคืนระบุ คืน

หมายเหตุผู้จัดงานขอความร่วมมืองดเว้นพวกหรีดท่านสามารถร่วมบำเพ็ญทานสมทบทุนเพื่อตึกนวมินทรบทรัพย์ 84 ปี ศิริราชมูลนิธิ โรงหมอศิริราช

สำหรับตารางพระราชทางไฟ กระจ่างให้รู้ในช่องทางถัดไป